Jump to main content

Kontakt

Här hittar du adresser och telefonnummer till våra kontor, depåer och medarbetare

Huvudkontor Köping
Besöksadress: 
Volvogatan 2
731 36 Köping

Postadress: Box 920, 731 29 Köping
Tel: 0221-297 00

Göteborg, kontor & depå 
Marieholmsgatan 9 
415 02 Göteborg
 

T: 031-707 48 70

Halmstad, kontor
Slottsmöllan 12 A 
302 31 Halmstad
 

T: 035-144 270

Karlskrona, kontor
Flaggskär (Gullberna Park) 
371 54 Karlskrona 

T: 0455-437 88

Krylbo, kontor
Besöksadress: 
Stationshuset, Stationsgatan 4 
775 50 Krylbo
 

Postadress: Bangatan 1, 775 54 Krylbo
T: 0226-777 80

Köping, depå 
Nya Hamnvägen 13
731 36 KÖPING
 

T: 070 223 95 84

Luleå, kontor & depå
Norrsågsvägen 47 
972 54 Luleå
 

M: 070 640 45 77 / 070 227 14 72

Stockholm södra, kontor & depå
Novavägen 25 
141 44 Huddinge
 

T: 08-449 82 70 

Stockholm norra, kontor & depå
Hammarbacken 2
191 49 Sollentuna
 

T: 08-449 82 70 

Sundsvall, kontor & depå
Tegelvägen 17 
853 50 Sundsvall
 

T: 060-12 55 60

Umeå, kontor & depå 
Kontaktvägen 3 
901 33 Umeå 

M: 070 263 81 07 

Örebro, kontor & depå
Nastagatan 2 
702 27 Örebro
 

M: 072 235 48 48

Profile image

My Oscarsson
Chef Marknadssupport, Krylbo

T: 0226-777 82
M: 070 354 00 81

Profile image

Izabella Falck
Marknadskommunikatör,
Stockholm


M: 070 151 32 11

Profile image

Ylva Andersson
Säljare, Köping

M: 070 255 67 91 

Profile image

Micael
Magnusson
Säljare, Köping

T: 0221-297 25
M: 070 323 70 07

Profile image

Annika Berg 
Säljare, Huddinge

M: 070 240 61 73 

Profile image

Stefan Johansson
Regionchef Syd, Karlskrona

T: 0455-437 88
M: 070 638 16 48

Profile image

Magnus Haggren
Marknadsansvarig, Göteborg

T: 031-707 48 74
M: 070 390 45 75

Profile image

Lars Karsberg
Säljare, Göteborg

T: 031-707 48 76
M: 070 354 97 50

Profile image

Anna Danhage
Säljare, Göteborg

T: 031-707 48 78
M: 070 351 56 59

Profile image

Per-Anders Jimar
Depåchef, Göteborg

T: 031-707 48 70
M: 070 380 17 02

Profile image

Ulf Palovaara
Depåmedarbetare,
Göteborg

M: 070 290 55 89

Profile image

Ronny Johansson
Depåmedarbetare,
Göteborg

T: 031-707 48 70
M: 070 380 17 01

 

Profile image

Fia Sandén
Säljare, Halmstad

T: 035-14 42 73
M: 072 237 17 27

Profile image

Jonas Nordenberg
Säljare, Halmstad

T: 035-144 276
M: 070 235 06 71 

Profile image

Peter Hamrén
Regionchef Mitt, 
Stockholm

M: 070 305 98 35

Profile image

Kaj Lahnalakso
Säljare, Stockholm

T: 08-449 82 73
M: 070 558 08 54

Profile image

Hans Linderot
Säljare, Stockholm

T: 08-449 82 72
M: 070 311 42 52

Profile image

Kristoffer Lundqvist 
Säljare, Stockholm

T: 08-449 82 74
M: 072 511 84 89

Profile image

Morgan Eriksson
Säljare, Stockholm

T: 08-449 82 75
M: 070 324 90 96

Profile image

Dennis Silvertun
Projektsamordnare,
Huddinge

M: 073 065 73 37

Profile image

Alexander Bergström
Transportbokning, 
Huddinge

M: 070 257 38 43

Profile image

Kenny Wiklund
Depåmedarbetare,
Huddinge

M: 073 087 13 77

Profile image

Roman Villalba Cabrera 
Depåmedarbetare, Huddinge

M: 070 289 88 59 

Profile image

Theresia Skoglund
Administratör, Huddinge

M: 070 256 35 68 

 

Profile image

Roger Lundkvist
Depåmedarbetare,
Sollentuna

M: 073 08 39 795

Profile image

Carl Toivio
Depåarbetsledare,
Sollentuna

M: 070 264 98 62

Profile image

Anna-Carin Lindqvist
Säljare, Örebro

M: 070 558 92 47 

Profile image

Andreas Bergström
Depåchef, Örebro/Köping

M: 072 235 48 48

Profile image

David Brodén
Depåmedarbetare, Örebro

M: 070 236 42 70

Profile image

Stig Degerman
Regionchef Norr, Luleå 

M: 070 640 45 77

Profile image

Magnus Vikström
Depåansvarig/
Tillståndshandläggare

Luleå

M: 070 227 14 72

Profile image

Markus Vikström
Depåmedarbetare, Luleå

M: 073 087 65 18

Profile image

Tomas Boväng
Depåchef norr/Säljare/
Tillståndshandläggare,
Sundsvall


T: 060-125560
M: 072 202 58 88

Profile image

Linda Boväng
Depåansvarig/Säljare/
Tillståndshandläggare,
Sundsvall


T: 060-12 55 60
M: 070 6733686

Profile image

Emelie Rödeman
Depåmedarbetare, Sundsvall

M: 070 993 11 08

Profile image

Robin Nilsson
Depåmedarbetare,
Sundsvall

M: 070 213 84 29

Profile image

Fredrik Bergqvist,
Arbetsledare,
Sundsvall

M: 070 213 52 76

Profile image

Mattias Backman
Depåansvarig, Umeå

M: 070 263 81 07

Profile image

Amanda Sveed
Depåansvarig, Umeå

M: 070 264 64 28

 

Profile image

Pontus Runesson
Projektsamordnare,
Sverige

M: 070 558 93 40

Profile image

Mats Lindgren
Produkt- och
produktionschef Betong


T: 0221-297 15
M: 070 333 05 49

Profile image

Urban Carlsson
Produktchef Teknik/utveckling

M: 070 578 68 65

Profile image

Joakim Jäderås
Tillståndshandläggare,
Huddinge

 M: 070 256 10 98 

Profile image

Anders Ericsson
Tillståndshandläggare, 
Huddinge

M: 073 087 65 77  

Profile image

Marit Österberg 
Utbildningschef


M: 070 225 64 76

Profile image

Kent Malmberg
Trafiksäkerhetsutvecklare
/Utbildare

M: 070 297 80 32

 

Profile image

Madelene Holmqvist
Utbildare

M: 070 214 67 59

Profile image

Mikael Hernström
Driftchef
Vakt & Lots
, Örebro

M: 072 504 64 85

Profile image

Clara Andersson
Administrationschef 
Vakt & Lots, Örebro

M: 070 294 95 67

Profile image

Louise Holm
Administratör 
Vakt & Lots, Örebro

M: 070 561 12 83

Profile image

Conny Westman
Arbetsledare
Vakt & Lots, Örebro

M:  070 264 74 86 

Profile image

Jens Hörnberg
Arbetsledare
Vakt & Lots, Örebro

M: 070 266 48 75

Profile image

Oscar Axelsson
Arbetsledare
Vakt & Lots, Stockholm

M: 073 086 44 85

Profile image

Fredrik Backström
Medarbetare
Vakt & Lots, Örebro

M: 070 264 72 13

Profile image

Bengt Wikberg 
Trafiksäkerhetsutvecklare,
Örebro

M: 070 377 25 14 

Profile image

Stefan Nolemo
Servicetekniker 

M: 070 224 76 97 

Profile image

Jörn Jönsson,
VD 

T: 035-14 42 72
M: 070 595 71 30

Profile image

Jesper Jakobsson
Operations Manager

T: 0221-297 07 
M: 070 530 90 30

Profile image

Bengt Lund
Ekonomichef

T: 0221-297 04
M: 070 601 10 06

Profile image

Mats Lindgren
Produkt- och
produktionschef Betong


T: 0221-297 15
M: 070 333 05 49

Profile image

Urban Carlsson
Produktchef Teknik/utveckling

M: 070 578 68 65

Profile image

Mats Lindgren
Produkt- och
produktionschef Betong


T: 0221-297 15
M: 070 333 05 49

Profile image

Jesper Jakobsson
Operations Manager

T: 0221-297 07 
M: 070 530 90 30

Profile image

Kjell Leander
Produktionsledare, 
Betong Köping

T: 0221-297 24
M: 070 227 50 81

Profile image

Mikael Karlsson
Produktionsledare, 
Betong Kopparberg

M: 070 287 18 62

Profile image

Tommie Andersson
Produktionsledare

M: 070 255 21 73

Profile image

Tero Ågren
Produktionsledare


M: 072 529 95 30

Profile image

Kent Douhan
Lagerchef 

T: 0221-297 18
M: 070 529 71 88

Profile image

Jesper Jakobsson
Operations Manager

T: 0221-297 07 
M: 070 530 90 30

Profile image

Fredrik Pennerborn
Inköpare

T: 0221-297 20

Profile image

Bengt Lund
Ekonomichef

T: 0221-297 04
M: 070 601 10 06

Profile image

Åsa Blixt Berglund
Redovisningschef

T: 0221-297 03
M: 070 461 58 55

Profile image

Paulina Siwierska
Administratör Administrator

T: 0221-297 10

Du kan också skicka din order/offert/förfrågan direkt till order@saferoad.se.