Jump to main content

Nu blir vi ett med...

...Saferoad Birsta och Saferoad Vägbelysning och tillsammans kallar vi oss Saferoad Sverige.

För att förbättra vårt utbud till kund, positionera oss för fortsatt tillväxt och säkra en lönsam verksamhet kommer Saferoad Traffic, Saferoad Birsta och Saferoad Vägbelysning förenas och bilda nya bolaget Saferoad Sverige. Fusionen kommer att vinna laga kraft 30 april 2018.

En ny gemensam hemsida kommer lanseras under året. Tillsvidare använder ni våra respektive hemsidor: saferoadtraffic.se, saferoadbirsta.se och saferoadvagbelysning.se.

Det nya bolaget kommer att ha en stark regional närvaro i hela Sverige och erbjuda ett unikt utbud av trafiksäkerhetsprodukter och lösningar. Bolaget kommer kunna arbeta med allt från enkel produktförsäljning och lokalt utförda tjänster till stora integrerade projekt.

Sammanslagningens syfte är att utnyttja företagens kombinerade kompetens till fördel för våra kunder, anpassa förfaranden och processer för att tillhandahålla innovativa och kostnadseffektiva lösningar.