Jump to main content

Vi vill vara ett hållbart Saferoad Sverige

Hela samhället och världen står inför en utmaning i att spara på resurser, ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vi börjar nu jobbet för ett hållbart Saferoad Sverige!

Som Saferoad Sverige AB räknas vi som ett ”större företag” och ska enligt årsredovisningslagen hållbarhetsrapportera. Vi har nu börjat arbetet med att hållbarhetsredovisa vår verksamhet i enlighet med GRI (Global Reporting Initiative).
– Vi kommer nu att belysa frågor vi inte haft på agendan tidigare, arbeta och sätta mål för ett i framtiden mer hållbart Saferoad Sverige AB, säger Mats Lindgren Produkt- och produktionschef betong och projektledare för hållbarhetsprojektet. 

Förutom Mats kommer anställda från olika avdelningar medverka i arbetet och till hjälp har gruppen Patrik Sundberg från Sundberg Sustainability.
– Saferoad Sverige har gett sig ut på en spännande resa – en hållbarhetsresa. Min roll är att vara er guide under en del av resan. Jag hoppas kunna inspirera er, ge er tankeställare och nya perspektiv och ifrågasätta en del gamla sätt att tänka. Rent konkret genomför jag ett antal utbildningar, workshops och fungerar som bollplank, säger Patrik Sundberg.

Arbetet kommer bidra till ett säkrare och mer hållbart Saferoad Sverige. Till exempel vill vi att vår produktion ska vara så säker och miljövänlig som möjligt, att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där anställda trivs och att våra produkter ska bidra till säkrare och bättre miljöer ute på vägen. I ett större perspektiv hoppas vi på vårt hållbarhetsarbete bidrar till att våra medmänniskor på jorden får det bättre. 
– Vår stora utmaning i arbetet är att få tiden att räcka till eftersom vi arbetar projektet jämsides med våra ordinarie arbetsuppgifter. Genom att fördela arbetet på flera och ”stycka upp elefanten i småbitar” så är jag övertygad om att vi kommer lyckas, säger Mats Lindgren.

Hittills har projektgruppen hunnit med två utbildningsdagar med workshops tillsammans med Patrik. Intressentgrupper har valts ut och under sommaren börjar vi arbetet med att samla in information från dem.  

Du kommer kunna följa vårt hållbarhetsarbete här i Saferoadbloggen. Håll utkik efter nya inlägg!

hållbarhet

Inom hållbarhetsredovisning ingår miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Patrik Sundberg

Patrik Sundberg håller i utbildningar och workshops för Saferoad Sveriges hållbarhetsprojektgrupp.