Jump to main content

Lär känna Erik, Projektchef trafikanordningar

Erik Karlsson jobbar sedan första februari som Projektchef för trafikanordningar.

Erik Karlsson bor i Hallstahammar och arbetar från Saferoads kontor i Köping. Som Projektchef för trafikanordningar jobbar Erik med allehanda uppgifter inom projektorganisationen och är ett stöd till våra projektledare på TA-plansidan.
– Jag kommer också vara behjälplig inom övriga affärsområden med det jag kan. Det bästa med min roll är just att få delge min kunskap och erfarenhet till övriga kollegor som kan göra att vi blir ännu bättre leverantör till våra kunder, säger Erik Karlsson.

För att kunna skapa säkra vägar tror Erik Karlsson att det är extra viktigt att alla som jobbar på väg och med trafiksäkerhet är noga med att göra dagliga riskbedömningar. 

Om trafikanordningar

Saferoad kan erbjuda olika lösningar som passar just ditt behov. Vi kan till exempel ta hand om allt från TA-planstadiet till färdig utställning. 

En TA-plan (trafikanordningsplan) är en plan över arbetsplatsens trafikanordningar, vilka skyltar, barriärer och annan utrustning som finns på platsen. Vi på Saferoad vill dock inte bara se TA-planerna som en ritning över hur trafik ska ledas genom en arbetsplats, utan som ett komplement till arbetsplatsens arbetsmiljödokumentation. TA-planen visar hur man tänkt skydda sin personal samt vägleda och skydda förbipasserande trafik. 

Kontakta Erik, Projektchef trafikanordningar:

M +46 70388 93 00
Mail: erik.karlsson@saferoad.se

Om Saferoad Sverige

Vi har en stark regional närvaro i hela Sverige och erbjuder ett unikt utbud av trafiksäkerhetsprodukter och lösningar. 

Läs mer

Låt oss ställa ut ditt trafikmaterial

Skapa trygga arbetsplatser med våra produkter och tjänster.

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer info om oss och våra produkter/tjänster.

Kontakta oss