Jump to main content

Saferoads Sveriges affärsområden

När Saferoad Traffic, Saferoad Vägbelysning och Saferoad Birsta går ihop till Saferoad Sverige, delar vi in vår verksamhet i fyra affärsområden: skylt och teknik, belysning, räcke och TA, vakt och montage

Varje affärsområde ska ta hand om och utveckla respektive produktområde och se till att de produkter (vara eller tjänst) vi har i sortimentet håller de krav marknaden efterfrågar.

Affärsområde skylt och teknik har Urban Carlsson som ansvarig chef. Området består i stora delar av gamla Traffic-sortimentet: vägmärken och skyltar, uppsättningsmaterial, fundament, uthyrning, utbildning, tjänster samt avstängning. Teknikdelen syftar till digitala skyltar och tavlor som används både permanent och temporärt och trafiksignaler med mera.

Affärsområde belysning består av Vägbelysnings produkter med Janne Johansson som ansvarig chef. Området innefattar utveckling och konstruktion av bärare för skyltar så som skyltstolpar och portaler och bärare för belysning som master och stolpar. Även större konstruktioner som kommunikationsmaster. Vi utför entreprenader inom vägbelysning, sportbelysning - allt från en mindre bollplan till internationell arenabelysning och när det gäller skyltning kan det vara med konventionella reflexskyltar till dagens digitala LED-skyltar såsom informationsskyltar kring större vägar.

Affärsområde räcke innefattar Birstas produkter: väg- och broräcken, gång och cykelbaneräcken, parkeringsräcken, bullerskärmar samt betongbarriären DELTABLOC från Traffic. Affärsområdeschef är Ulf Sköld. Vi tillhandahåller även kringtjänster för dessa produkter, som montering, projektledning med mera.

Affärsområde TA, vakt och montage innefattar precis som det låter vår verksamhet kring trafikanordningsplaner (TA-plan), vakter och montage. Affärsområdeschef är Mikael Hernström. Gällande montage kan vi hjälpa till med skyltmontage, räckesmontage och belysningsmontage Våra vakter är alla godkända och utbildade enligt Trafikverkets kravkurser. 

Läs mer om fusionen här.