Jump to main content

Nu blir vi Saferoad Sverige AB

Saferoad Traffic, Saferoad Birsta och Saferoad Vägbelysning blev tillsammans Saferoad Sverige AB våren 2018.

För att förbättra vårt utbud till kund, positionera oss för fortsatt tillväxt och säkra en lönsam verksamhet har Saferoad Traffic, Saferoad Birsta och Saferoad Vägbelysning förenats och bildat  bolaget Saferoad Sverige AB. Fusionen trädde laga kraft 17 april 2018.

Organisationsnummer

Saferoad Sverige AB:s organisationsnummer är 556030-8073

Hemsidor

En ny gemensam hemsida kommer lanseras under. Tillsvidare använder ni våra respektive hemsidor: saferoadtraffic.se, saferoadbirsta.se och saferoadvagbelysning.se.

Om Saferoad Sverige AB

Saferoad Sverige har en stark regional närvaro i hela Sverige och erbjuder ett unikt utbud av trafiksäkerhetsprodukter och lösningar. Vi arbetar med allt från enkel produktförsäljning och lokalt utförda tjänster till stora integrerade projekt.

Sammanslagningens syfte är att utnyttja företagens kombinerade kompetens till fördel för våra kunder, anpassa förfaranden och processer för att tillhandahålla innovativa och kostnadseffektiva lösningar. 

Våra affärsområden

Vi delar vi in vår verksamhet i fyra affärsområden: skylt och teknik, belysning, räcke och TA, vakt och montage.

Läs mer

Saferoadbloggen

I Saferoadbloggen delar vi med oss av våra bästa tips och fördjupar oss inom olika ämnen som rör trafiksäkerhet.

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer info om oss och våra produkter/tjänster.

Kontakta oss