Jump to main content

Nu blir vi ett med...

...Saferoad Birsta och Saferoad Vägbelysning och tillsammans har vi bildat Saferoad Sverige AB.

För att förbättra vårt utbud till kund, positionera oss för fortsatt tillväxt och säkra en lönsam verksamhet har Saferoad Traffic, Saferoad Birsta och Saferoad Vägbelysning förenats och bildat nya bolaget Saferoad Sverige AB. Fusionen trädde laga kraft 17 april 2018.

Organisationsnummer

Saferoad Sverige AB:s organisationsnummer är 556030-8073

Hemsidor

En ny gemensam hemsida kommer lanseras under året. Tillsvidare använder ni våra respektive hemsidor: saferoadtraffic.se, saferoadbirsta.se och saferoadvagbelysning.se.

Om Saferoad Sverige AB

Det nya bolaget kommer att ha en stark regional närvaro i hela Sverige och erbjuda ett unikt utbud av trafiksäkerhetsprodukter och lösningar. Bolaget kommer kunna arbeta med allt från enkel produktförsäljning och lokalt utförda tjänster till stora integrerade projekt.

Sammanslagningens syfte är att utnyttja företagens kombinerade kompetens till fördel för våra kunder, anpassa förfaranden och processer för att tillhandahålla innovativa och kostnadseffektiva lösningar. 

Läs mer om våra affärsområden här.