Jump to main content

Dags att fylla på kunskapsdepåerna!

Nu håller vi förutom Trafikverkets kravkurser också Första hjälpen och alla 5 delkurser i YKB-fortbildning.

Rädda liv med Första hjälpen

Med Första hjälpen lär ni er utföra viktiga första hjälpen åtgärder som kan rädda liv. Bland annat att utföra hjärt-lungräddning, stabilt sidoläge, åtgärda ett luftvägsstopp, hantera en hjärtstartare, bedöma en olycksplats, sjukdomsfall, olycksfall och förflyttningstekniker. 

YKB-fortbildning

Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning som omfattar 35 timmar. Kursen kan genomföras under en vecka men kan också delas upp i max fem delkurser som ska omfatta minst sju timmar var.
Delkurser:
1. Rationell/sparsam körning
2. Godstransporter
3. Lagar och regler
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus

Läs också

Här hittar du mer information om våra utbildningar