Jump to main content

Spännande 10-årsprojekt i Förbifart Stockholm landat!

Saferoad kommer jobba med installation och montage samt att levererar skyltbryggor och detektorer till Förbifart Stockholm.

Förbifart Stockholm, som hittills är det största ITS-projektet i Sverige, går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser i ytläge. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. I det här projektet kommer vi på Saferoad jobba med att installera och underhålla all utrustning. Totalt är det ungefär 3000 utrustningar som ska installeras.

Projektet omfattar:
> 48 avstängningsbommar
> 9 energiupptagande avstängningsbommar 
> 589 VMS
> 349 skyltbryggor
> 2 påfartsregleringar
> 949 körfältssignaler
> 954 trafikdetektorer 

Projektet startade under början av 2019 och ska avslutas 2029. I det här projektet arbetar vi tillsammans det spanska bolaget Sice: http://www.sice.com/en.

Vill du veta mer om Förbifart Stockholm och projektet?

> Om Förbifart Stockholm
> Om projektet

Kontaktperson hos Saferoad Sverige:

Farshad Farhat, Affärsutvecklare ITS
Mail: farshad.farhat@saferoad.se M: 070-637 01 96

Om Saferoad Sverige

Vi har en stark regional närvaro i hela Sverige och erbjuder ett unikt utbud av trafiksäkerhetsprodukter och lösningar. 

Läs mer

Våra affärsområden

Vi delar vi in vår verksamhet i fyra affärsområden: skylt och teknik, belysning, räcke och TA, vakt och montage.

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer info om oss och våra produkter/tjänster.

Kontakta oss