Jump to main content

Reaktiv asfalt

Reaktiv asfalt passar lika bra till tillfälliga som permanenta asfaltsreparationer. Den kalla asfalten har samma egenskaper som varmasfalt men är ännu enklare att använda och miljöanpassad.

Reaktiv asfalt är kall asfalt. Den skiljer sig från andra kallasfalter då den istället för kemiska lösningsmedel innehåller en biobaserad och förnyelsebar naturolja. Den skiljer sig också i fråga om kvalitet.

Tester visar att reaktiv asfalt håller och är till och med godkänd för att laga motorvägar med. Det är den mest miljöanpassade asfaltsreparationen eftersom den inte innehåller kemikaliska lösningsmedel eller kräver någon uppvärmning.

Den kan användas ner till -5 grader och behöver inte värmas upp med gasolvärmare. Den går även bra att använda när det är blött, tänk då på att vattna så den härdar snabbare.

Läs mer om reaktiv asfalt

Produktblad
Användarinstruktion

LÄS OCKSÅ

Mer om våra produkter och tjänster

reaktiv asfalt Saferoad Traffic
reaktiv asfalt Saferoad Traffic