Jump to main content

SafeEnd® temporär

SafeEnd® temporär är den smalaste energiabsorberande räckesänden på marknaden och kan användas mot alla typer av temporära barriärer. Den kan även fungera som förankring av temporära räcken.

SafeEnd® är testad enligt den kommande standarden prEN 1317-7 och finns för 80 km/h och 110 km/h och klarar dubbelsidig trafik.

Den går att montera i enbart asfalt men också i hälften grus/hälften asfalt. Installationen av SafeEnd® temporär går mycket snabbt eftersom den levereras i ett stycke.

Klicka här för att se videoklipp med SafeEnd.

Läs mer om SafeEnd här:     

Produktblad
Användarinstruktion 

Beslut om godkännande från Trafikverket          

Kontakta oss för ytterligare information och order.

Läs också

DELTABLOC

safeend
räckesände safeend