Jump to main content

Sila trafikljus med bom

Sila trafikljus med bom är framtaget för att öka respekten för trafikljus och minska personal ute på vägen.

Sila trafikljus med bom kan användas som vanliga tillfälliga trafikljus eller som lotsljus. De går också att använda till att stänga en hel arbetsplats med hjälp av de radarstyrda utfartsbommarna. 

Så funkar Sila trafikljus med bom

Enheten är kompakt utformad för enkel transport. Drifttiden är 2-4 dygn beroende på antal öppningar. När ljusen ska användas som lotsljus sköts systemet via en handkontroll som aktiverar att bommen öppnar sig och ljuset blir grönt. Vid till exempel sprängning kan man med samma handkontroll aktivera att alla bommar stänger sig och alla ljus slår om till rött. Ljusen kan användas till två-, tre- och fyravägskorsning och bommen finns att få som 2,5 till 6 meter.

Montering:
Bommen monteras med fyra muttrar och en snabbkontakt för sensorerna, själva trafikljuset fälls upp och de fyra stödbenen justeras så enheten är i våg. I batterilådan sitter batterier och laddare.

Läs mer om Sila trafikljus med bom

Läs mer om Sila trafiksignal och Sila övergångställe

Kontakta oss för mer information, order och offert på 0221-297 00 eller order@saferoad.se.

sila trafikljus med bom saferoad traffic
sila trafikljus med bom saferoad traffic
sila trafikljus med bom saferoad traffic