Jump to main content

Om Saferoad Traffic AB

Saferoad Traffic är en av de ledande tillverkarna och distributörerna av trafiksäkerhetsprodukter i Sverige. Vår vision är att vara en komplett leverantör av produkter och tjänster till våra kunder.

Saferoad Traffic AB

Är en av de ledande tillverkarna och distributörerna av trafiksäkerhetsprodukter i Sverige. Vår vision är att vara en komplett leverantör av produkter - vara eller tjänst -  till våra kunder. Verksamheten omfattar; utveckling, tillverkning, försäljning, uthyrning, utbildning och andra tjänster inom vägsektorn. Våra skylt- och trafiksäkerhetsprodukter är väl inarbetade och bidrar till säkrare och bättre trafikmiljö. Vi vill vara nära våra kunder för att kunna erbjuda service och kunskap. Vi har idag försäljningskontor och depåer på elva orter i Sverige. 

I Sverige finns det nio olika Saferoadföretag som tillsammans representerar ett brett produktutbud inom trafik och offentlig miljö. Till exempel: skyltar, vägmarkering, väg- och broräcken, vägtrummor, geosynteter, produkter för offentlig miljö och belysningsstolpar.

Saferoad Group

Saferoad erbjuder högkvalitativa lösningar för myndigheter och företag som jobbar med infrastruktur. Gruppens mission är att utveckla säkra, innovativa och hållbara lösningar som ska skydda och stödja människor som är på väg, vare sig de går, cyklar eller kör bil.

Saferoads produkter och lösningar ska medverka till att reducera antalet döda och allvarligt skadade i trafiken och vi ska skapa säkra, innovativa och bekväma offentliga platser. Saferoadbolagen erbjuder ett utmärkt sortiment med stor räckvidd av produkter –vara och tjänst – i kombination med omfattande kunskap och expertis. Bolagen finns i 21 länder och har totalt 2500 anställda. Läs mer om Saferoad Group här.