Jump to main content

Om Saferoad Sverige AB och f.d. Saferoad Traffic AB

Saferoad Sverige har ett unikt utbud av trafiksäkerhetsprodukter och lösningar. Företaget bildas genom en fusion av Saferoad Traffic, Saferoad Birsta och Saferoad Vägbelysning våren 2018.

 

Saferoad Sverige AB

Är en av de ledande tillverkarna och distributörerna av trafiksäkerhetsprodukter och trafiksäkerhetslösningar i Sverige. Verksamheten omfattar; utveckling, tillverkning, försäljning, uthyrning, utbildning och andra tjänster inom väginfrastruktur. 

Gamla Saferoad Traffics sortiment och tjänster finns kvar i Saferoad Sverige under affärsområde Skylt & Teknik och TA, vakt & montage.

Saferoad Group

Saferoad erbjuder högkvalitativa lösningar för myndigheter och företag som jobbar med infrastruktur. Gruppens mission är att utveckla säkra, innovativa och hållbara lösningar som ska skydda och stödja människor som är på väg, vare sig de går, cyklar eller kör bil.

Saferoads produkter och lösningar ska medverka till att reducera antalet döda och allvarligt skadade i trafiken och vi ska skapa säkra, innovativa och bekväma offentliga platser. Saferoadbolagen erbjuder ett utmärkt sortiment med stor räckvidd av produkter –vara och tjänst – i kombination med omfattande kunskap och expertis. Bolagen finns i 21 länder och har totalt 2500 anställda. Läs mer om Saferoad Group här.

Företagsbroschyr

saferoad sverige broschyr

Läs och ladda ner