Jump to main content

Skylt & Teknik: produkter och tjänster

Saferoad Sverige är en av de ledande tillverkarna och distributörerna av trafiksäkerhetsprodukter i Sverige. Vår vision är att vara en komplett leverantör av produkter och tjänster till våra kunder.

Vägmärken

Vi har Skandinaviens modernaste liner för produktion av alla typer av vägmärken och trafikskyltar.

Skyltar

Vi kan ta fram byggskyltar, informationsskyltar, banderoller, golvreklam, ljusskyltar, fordonsdekor med mera.

Uppsättningsmaterial

Vi har kompletta system för olika typer av skyltbärare. Här finns fackverksportaler, vägmärkesstolpar, skyltstolpar med mera.

Montage

Vi kan hjälpa till med montage och utställning av material.

Fundament

I vårt sortiment finns alla typer av fundament. Till exempel barriärelement, trafikfundament och fundament för belysningsstolpar.

Uthyrning och våra depåer

Vill du hyra istället för att köpa trafikmaterial? Kontakta din närmsta depå så hjälper de dig.

Utbildning

För arbete på väg krävs utbildning och vi på Saferoad Traffic håller i samtliga av Trafikverkets kravkurser samt YKB-fortbildning och Första hjälpen.

Tjänster

Vi erbjuder ett flertal tjänster som alla bidrar till att säkra vägarbetsplatser. Som TMA, trafikvakter, Lotsning och TA-plan.

Trafikavstängning

Vi har ett brett sortiment av produkter inom trafikavstängning som uppfyller de senaste säkerhetskraven. Till exempel DELTABLOC, TMA, TTMA och trafikbuffertar.

Övriga produkter och verkstad

Vårt breda sortiment innehåller också trafikspeglar och vägbommar. Vi har även en egen mekanisk verkstad.