Jump to main content

Uppsättningsmaterial

Saferoad har kompletta system för olika typer av skyltbärare. Här finns fackverksportaler, vägmärkesstolpar, skyltstolpar med mera.

Våra fackverksportaler beräknas efter Trafikverkets senaste föreskrifter. Vi levererar allt som behövs för uppsättning/montering som fundament, klammer, skyltkonsoler och skyltbågar.

Läs också

Regelverk och viktiga dokument från bl.a. Trafikverket

CE-märkning, Byggvarudeklarationer & BASTA

Produktblad/monteringsanvisningar

För order/offert/förfrågan av uppsättningsmaterial

Maila eller ring oss på order@saferoad.se / 0221-297 00.