Jump to main content

Välkommen till Saferoad Traffic

Support och service

Vår servicekille Stefan kan hjälpa er med trafiksignaler, VMS-vagnar, TMA-skydd och övriga elektroniska anordningar. Kontakta honom via 070 224 76 97 eller mail, stefan.nolemo@saferoad.se.

Hyr av oss

Våra nio uthyrningsdepåer har alla har ett stort sortiment av trafiksäkerhetsprodukter, skyltar och arbetsfordon. Depåerna kan ta hand om allt från TA-planstadiet till färdig utställning. Läs mer om depåerna här.

Trafikavstängning

Vi har ett brett sortiment av produkter inom trafikavstängning som uppfyller de senaste säkerhetskraven. Till exempel DELTABLOC, TMA, TTMA och trafikbuffert. Läs mer om trafikavstängning här.